Jens Kristian Thune

Denne siden viser opplysninger om Jens Kristian Thune fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens Kristian Thune
NSD id-nummer: 29274
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 H.R.Advokat 1994
1996 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1994
1997 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 H.R.Advokat 1994
1997 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Advokat 1997
1997 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1994