Sverre Ringard

Denne siden viser opplysninger om Sverre Ringard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Ringard
NSD id-nummer: 307
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1977
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Byråsjef 1980 1980
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1977
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1982 1982
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Underdirektør 1981 1983
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Underdirektør 1981 1985