Charlotte Lund Frederiksen

Denne siden viser opplysninger om Charlotte Lund Frederiksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Charlotte Lund Frederiksen
NSD id-nummer: 308
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1978
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1978
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer 301 Førstekonsulent 1977 1984
1986 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1987 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1987 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1988 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1989 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1990 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987 1990
1993 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1987 1993