Astrid Johnsrud

Denne siden viser opplysninger om Astrid Johnsrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Astrid Johnsrud
NSD id-nummer: 3134
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 605 Bonde 1980 1980
1980 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 605 Bonde
1981 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 604 Bonde 1981 1981
1981 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 605 Bonde
1982 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 605 Bonde 1982 1982
1982 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 605 Bonde 1982
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 605 Bonde 1980
1983 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 605 Bonde 1982 1983
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 605 Bonde 1980 1984
1987 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 605 Bonde 1980 1987