Yngvar Løchen

Denne siden viser opplysninger om Yngvar Løchen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Yngvar Løchen
NSD id-nummer: 3137
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor
1981 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor
1982 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1982
1983 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1983
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor 1980
1985 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Professor 1985
1987 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Professor 1983 1987
1987 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1987
1988 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1987
1989 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1987
1990 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1987
1991 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1987 1991
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1990 1994
1994 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Professor 1994
1995 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Professor 1994
1997 Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1990 1997