Arne M. Kvalheim

Denne siden viser opplysninger om Arne M. Kvalheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne M. Kvalheim
NSD id-nummer: 3143
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kommunalrådssekretær
1980 Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kommunalrådsekretær 1980 1980
1981 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommunalrådssekretær 1981 1981
1981 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kommunalrådssekretær
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kommunalrådsekret 1980
1983 Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kommunalrådsekret 1980
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kommunalrådsekret 1980
1984 Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kommunalrådsekret 1980
1987 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1981 1987
1987 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1987
1988 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1987
1989 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1987
1990 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1987
1991 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1987
1994 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1995 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1996 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1997 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Key Account Man 1994