Steinar Øhrling

Denne siden viser opplysninger om Steinar Øhrling fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Øhrling
NSD id-nummer: 3337
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 703 Fengselsinspektør 1976
1981 Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 703 Fengselsinspektør 1976
1983 Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 703 Fengselsbetjent 1976
1984 Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 703 Fengselsbetjent 1976
1985 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 703 Fengselsbetjent 1985
1985 Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 703 Fengselsbetjent 1976
1986 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 703 Fengselsbetjent 1985
1986 Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 703 Fengselsbetjent 1976
1987 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 703 Fengselsbetjent 1985
1988 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 703 Fengselsbetjent 1985 1988
1993 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 703 Fengselsbetjent 1993
1994 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 703 Fengselsbetjent 1993
1995 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 703 Fengselsbetjent 1993
1996 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 703 Fengselsbetjent 1993
1997 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 703 Fengselsbetjent 1993