Peter Lødrup

Denne siden viser opplysninger om Peter Lødrup fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peter Lødrup
NSD id-nummer: 3346
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 219 Professor 1976
1980 Produktansvarsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 219 Professor 1975
1980 Reisebyrålovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Professor 1974
1981 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 219 Professor 1976
1982 Bevillingsutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1982 1982
1983 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 219 Professor 1976
1983 Bevillingsutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1982
1984 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 219 Professor 1976
1984 Bevillingsutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1982
1985 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 219 Professor 1976 1985
1988 Pasienterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Professor 1987
1989 Pasienterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Professor 1987
1989 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Professor 1989
1990 Pasienterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Professor 1987
1990 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Professor 1989
1991 Pasienterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Professor 1987
1991 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Professor 1989
1992 Pasienterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Professor 1987
1992 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Professor 1989
1993 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Professor 1989
1994 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Professor 1989
1997 Barnefordelingsprosessutvalget Vanlig medlem I statsråd 219 Professor 1997