Carsten Smith

Denne siden viser opplysninger om Carsten Smith fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Carsten Smith
NSD id-nummer: 3354
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1980 1980
1980 Utvalget til å gjennomgå lovgivningen om pengevesenet og Norges Bank Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1968
1981 Utvalget til å gjennomgå lovgivningen om pengevesenet og Norges Bank Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1968
1983 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1980
1983 Utvalget til å gjennomgå lovgivningen om pengevesenet og Norges Bank Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1968
1984 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1980
1985 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1980
1988 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988
1989 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1989
1990 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1989
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1990
1991 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Høyesterettsjus 1989
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Høyesterettsjus 1990
1992 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Høyesterettsjus 1989
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Høyesterettsjus 1990
1993 Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Høyesterettsjus 1989
1996 Domstolkommisjonen Leder I statsråd 301 Høyesterettsjus 1996
1997 Domstolkommisjonen Leder I statsråd 301 Høyesterettsjus 1996