Kari Bjørbæk

Denne siden viser opplysninger om Kari Bjørbæk fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Bjørbæk
NSD id-nummer: 337
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1980 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1979
1980 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1980
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1982 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1982
1983 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1984 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1981
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1984
1985 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1981
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1984
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1984
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1984 1987
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1989 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1989 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1984 1990
1990 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1990 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1991 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1992 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1995 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1996 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1997 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995