Astri M. Lund

Denne siden viser opplysninger om Astri M. Lund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Astri M. Lund
NSD id-nummer: 3371
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Advokat 1977
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1981 1981
1981 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Advokat 1977
1982 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 301 Advokat 1982 1982
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1980
1983 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 301 Advokat 1982
1983 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Advokat 1977
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Advokat 1980 1984
1984 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 301 Advokat 1982
1985 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 301 Advokat 1982
1986 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Advokat 1983
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Advokat 1980 1989
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Advokat 1980 1993
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Advokat 1980 1997