Martha Seim Valeur

Denne siden viser opplysninger om Martha Seim Valeur fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Martha Seim Valeur
NSD id-nummer: 3430
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sosialråd 1979
1981 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sosialråd 1979
1982 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Kommunalråd 1982 1982
1983 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1979
1984 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1979
1984 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Varamedlem og nestleder Av departement 301 1984
1985 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1979
1985 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Varamedlem og nestleder Av departement 301 Kommunalråd 1984
1986 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1979
1986 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1982 1986
1986 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 301 Kommunalråd 1984
1987 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1979
1988 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1979