Eva Kolstad

Denne siden viser opplysninger om Eva Kolstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eva Kolstad
NSD id-nummer: 3439
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Politirolleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Likestillingsombud 1976
1980 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Likestillingsombud 1978
1980 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Likestillingsombud
1980 Bankkommisjonen Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Likestillingsombud 1977
1981 Politirolleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Likestillingsombud 1976
1981 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Likestillingsombud 1978
1982 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Likestillingsomb 1978
1983 Politirolleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Likestillingsombu 1976
1984 Politirolleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Likestillingsombu 1976
1985 Politirolleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Likestillingsombu 1976
1986 Politirolleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Likestillingsombu 1976
1987 Politirolleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Likestillingsom 1976