Berit Fosheim

Denne siden viser opplysninger om Berit Fosheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Fosheim
NSD id-nummer: 3448
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til å utrede bidragsinnkrevingen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1980 1980
1983 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1983
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1984
1984 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1983
1985 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1984
1985 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1983
1986 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1984
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1983 1986
1987 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1984 1987
1987 Underutvalg for kriminalitetsforebyggelse i skolen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 301 Avdelingsdirekt 1986 1987
1987 Styret for Tallspillet Lotto Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1988 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1988
1988 Styret for Tallspillet Lotto Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1989 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1988
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1983 1989
1989 Ligningsrådet for Svalbard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Styret for Tallspillet Lotto Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1990 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1988
1990 Ligningsrådet for Svalbard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989 1990
1990 Styret for Tallspillet Lotto Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1988
1991 Styret for Tallspillet Lotto Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1988
1992 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1983 1992
1992 Ligningsrådet for Svalbard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989 1992
1992 Styret for Tallspillet Lotto Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986 1992
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1988
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1993 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1994 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1994
1994 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993
1995 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1995 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1994
1995 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993
1996 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1996 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1994
1996 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1996
1997 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1994
1997 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1996