Lars Buer

Denne siden viser opplysninger om Lars Buer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Buer
NSD id-nummer: 346
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Sekretær
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Leder Av departement 230 Sekretær 1980 1980
1980 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 230 Førstesekretær 1977
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Sekretær
1981 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 230 Sekretær 1981 1981
1981 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Sekretær 1981 1981
1983 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Førstesekretær 1981
1983 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Sekretær 1981
1983 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Sekretær 1981
1984 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Sekretær 1981
1985 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Sekretær 1981
1996 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Leder I statsråd 301 Prosjektleder 1996
1996 Svensk-norsk industrifond (SNI) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Prosjektleder 1996
1997 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Leder I statsråd 301 Prosjektleder 1996