Steinar Halvorsen

Denne siden viser opplysninger om Steinar Halvorsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Halvorsen
NSD id-nummer: 3472
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Selskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1976
1980 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Advokat 1980 1980
1980 Utvalg til revisjon av ferieloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Advokat 1976
1981 Utvalg til revisjon av ferieloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Advokat 1976
1982 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1974 1982
1984 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Advokat 1980 1984