Finn O. Buø

Denne siden viser opplysninger om Finn O. Buø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn O. Buø
NSD id-nummer: 3512
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bygnings- og brannteknisk utvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 220 Sjefingeniør 1974
1981 Bygnings- og brannteknisk utvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 220 Sjefingeniør 1974