Inger Lise Skarstein

Denne siden viser opplysninger om Inger Lise Skarstein fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Lise Skarstein
NSD id-nummer: 3532
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1980 1980
1981 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1981 1981
1981 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1981 1981
1982 Rådgivende utvalg for "God byggeskikk" Rådgivende organ Leder I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1982
1983 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1981
1983 Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1980
1984 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1981
1984 Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1980
1985 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1981
1985 Rådgivende utvalg for "God byggeskikk" Rådgivende organ Leder I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1982 1985
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1981 1986
1990 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Rådgiver 1990
1991 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Rådgiver 1990
1992 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Rådgiver 1990
1993 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Ridgiver 1990
1994 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Ridgiver 1990
1995 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1201 Rådgiver 1990 1995