Thorstein Sjursen

Denne siden viser opplysninger om Thorstein Sjursen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thorstein Sjursen
NSD id-nummer: 3535
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Underdirektør 1977
1980 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1977
1980 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1977
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1981 1981
1982 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1982 1982
1984 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1982
1985 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1982
1985 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1985
1986 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1985
1987 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1985
1988 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1985 1988