Inger Ekkeren Vamnes

Denne siden viser opplysninger om Inger Ekkeren Vamnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Ekkeren Vamnes
NSD id-nummer: 3546
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 216 Sekretær 1980 1980
1986 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Kontorsjef 1986
1987 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Kontorsjef 1986
1988 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Kontorsjef 1986