Odd Larsen

Denne siden viser opplysninger om Odd Larsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Larsen
NSD id-nummer: 3562
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for attføringskontoret ved senteret for arbeidspsykologi og attføring i Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1923 Rektor 1978
1981 Styret for attføringskontoret ved senteret for arbeidspsykologi og attføring i Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1923 Rektor 1978
1985 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1985
1986 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1985
1987 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1985
1988 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1985
1993 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1994 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1995 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1995 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1996 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1995 1996
1996 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1997 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1993