Arne Flåtrud

Denne siden viser opplysninger om Arne Flåtrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Flåtrud
NSD id-nummer: 3592
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 626 Underdirektør 1980
1980 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 626 Assisterende Direktør
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 626 Underdirektør 1980
1981 Ihle-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1981 1981
1982 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 626 Underdirektør 1980
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 626 Ass. Direktør 1980
1983 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Ass. Direktør 1983
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 626 Ass. Direktør 1980
1984 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Ass. Direktør 1983
1984 Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1984
1984 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1984
1984 Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Ass. Direktør 1984
1985 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Ass. Direktør 1983
1985 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1985
1985 Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1984
1985 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1984
1985 Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Ass. Direktør 1984
1986 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Ass. Direktør 1983
1986 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1985
1986 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 626 Ass. Direktør 1985
1986 Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1984
1986 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1984
1986 Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Ass. Direktør 1984
1987 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Ass. Direktør 1983
1987 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1985
1987 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 626 Ass. Direktør 1985
1987 Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1984
1987 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1984
1987 Krigsdekorasjonsrådet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 626 Ass. Direktør 1986
1988 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Ass. Direktør 1983
1988 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 626 Ass. Direktør 1985
1988 Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1984
1988 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Ass. Direktør 1984 1988
1988 Krigsdekorasjonsrådet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 626 Ass. Direktør 1986
1989 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Avdelingsdirekt 1983
1989 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 626 Avdelingsdirekt 1985
1989 Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Avdelingsdirekt 1984
1989 Krigsdekorasjonsrådet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 626 Avdelingsdirekt 1986
1990 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 626 Avdelingsdirekt 1985
1990 Krigsdekorasjonsrådet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 626 Avdelingsdirekt 1986
1991 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 626 Avdelingsdirekt 1985
1991 Krigsdekorasjonsrådet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 626 Avdelingsdirekt 1986
1992 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 626 Avdelingsdirekt 1985
1992 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 626 Avdelingsdirekt 1992
1993 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 626 Avdelingsdirekt 1985
1993 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 626 Avdelingsdirekt 1992
1994 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 626 Avdelingsdirekt 1985
1994 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 626 Avdelingsdirekt 1992
1995 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 626 Avdelingsdirekt 1985
1995 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 626 Avdelingsdirekt 1992
1996 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 626 Avdelingsdirekt 1985
1997 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 626 Avdelingsdirekt 1985