Liv Gunvaldsen

Denne siden viser opplysninger om Liv Gunvaldsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Gunvaldsen
NSD id-nummer: 3596
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samordningsnemnda for yrkesrettleiing Vanlig medlem 219 Førstekonsulent 1978
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1979
1981 Samordningsnemnda for yrkesrettleiing Vanlig medlem 219 Førstekonsulent 1978
1982 Styrking av norskundervisningen i alle skoleslag Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1982
1983 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1983
1983 Styrking av norskundervisningen i alle skoleslag Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1982
1984 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1983
1985 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1983 1985