Børre Pettersen

Denne siden viser opplysninger om Børre Pettersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Børre Pettersen
NSD id-nummer: 3654
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1976 1980
1980 Rådet for regulering av legetjenester Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder
1980 Oljevernrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1979
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1977 1980
1981 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1981 1981
1981 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1981 1981
1981 Rådet for helsetjenester ved bedrifter Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1981 1981
1981 Rådet for regulering av legetjenester Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder
1981 Oljevernrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Avdelingsleder 1981 1981
1982 Styret for arbeidsforskningsinstituttene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1982 1982
1982 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1981 1982
1982 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1977
1983 Rådet for regulering av legetjenester Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1979
1984 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1981 1984
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1977 1984
1985 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Avdelingsleder 1985
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1985
1985 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1977 1985
1986 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Avdelingsleder 1985
1986 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1985
1986 Statens friluftsråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Avdelingsleder 1986
1986 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1981 1986
1987 Statens friluftsråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Avdelingsleder 1986
1987 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1987
1988 Statens friluftsråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Avdelingsleder 1986
1988 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1987
1988 Det faglige utvalg for førerhundspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1981
1989 Statens friluftsråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Avdelingsleder 1986
1989 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1977 1989
1989 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1987
1989 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1989
1989 Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1989
1990 Statens friluftsråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Avdelingsleder 1986
1990 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1987
1990 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1989
1990 Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1989
1991 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1991
1991 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1987
1991 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1989
1992 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1991
1992 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Statssekretær 1992
1993 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Statssekretær 1992
1994 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Statssekretær 1992
1997 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 627 Sjefssekretær 1996