Magne Johanessen

Denne siden viser opplysninger om Magne Johanessen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magne Johanessen
NSD id-nummer: 3668
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 402 Nestformann 1976
1980 Fagstyret for Statens skogskole Sønsterud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 402 Nestformann 1977
1980 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem 402 Nestformann 1979
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 402 Nestformann 1976
1981 Fagstyret for Statens skogskole Sønsterud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 402 Nestformann 1977
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 402 Sekretær 1981 1981
1981 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem 402 Nestformann 1979
1982 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 402 Nestformann 1979 1982
1985 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 402 Nestformann 1977 1985
1985 Fagstyret for Statens skogskole Sønsterud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 402 Nestformann 1977 1985