Knut Berg

Denne siden viser opplysninger om Knut Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Berg
NSD id-nummer: 374
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Museumsdirektør 1979 1981
1980 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 1977
1981 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Museumsdirektør 1979 1981
1981 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1981 1981
1981 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Direktør 1981 1981
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Museumsdirektør 1979 1983
1983 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Museumsdirektør 1981
1984 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1981
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1979 1985
1985 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1981
1985 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Direktør 1977 1985
1986 Interrimstyret for museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1986
1987 Interrimstyret for museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1986
1989 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Direktør 1977 1989
1993 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Direktør 1977 1993
1995 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1995
1996 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1995