Reidun Berg

Denne siden viser opplysninger om Reidun Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reidun Berg
NSD id-nummer: 376
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Programsekretær 1976 1981
1980 Statens musikkråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Programsekretær 1975
1981 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Programsekretær 1976 1981
1981 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Programsekretær 1981 1981
1981 Statens musikkråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Programsekretær 1981 1981
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Programsekretær 1976 1983
1983 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Programsekretær 1981
1984 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Programsekretær 1981
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Programsekretær 1976 1985
1985 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Programsekretær 1981
1985 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Programsekretær 1985
1986 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Programsekretær 1985
1987 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Programsekretær 1985
1988 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Programsekretær 1985
1989 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Redaksjonssjef 1989
1989 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Redaksjonssjef 1985 1989
1990 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Programredaktør 1989
1990 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Programredaktør 1990
1991 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Programredaktør 1989
1991 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Programredaktør 1990
1992 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Programredaktør 1989
1992 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Programredaktør 1990
1993 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Programredaktør 1990
1993 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Programredaktør 1985 1993
1994 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Redaksjonssjef 1990 1994