Erling Fjellbirkeland

Denne siden viser opplysninger om Erling Fjellbirkeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Fjellbirkeland
NSD id-nummer: 380
Fødselsår: 1911
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1979 1981
1980 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1966
1981 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1979 1981
1981 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1966
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Fhv. Generalsekre 1979 1983
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Fhv. Generalsekre 1979 1985
1985 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Leder Av departement 301 Fhv. Generalsekre 1972 1985