Terje Olav Austerheim

Denne siden viser opplysninger om Terje Olav Austerheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Terje Olav Austerheim
NSD id-nummer: 3820
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for sprengstoffinspeksjonen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 720 Overingeniør 1980 1980
1982 Styret for sprengstoffinspeksjonen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 720 Sjefsingeniør 1980 1982
1989 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 720 Seksjonssjef 1989
1990 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 720 Seksjonssjef 1989