Erik Dybing

Denne siden viser opplysninger om Erik Dybing fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Dybing
NSD id-nummer: 3858
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Assisterende Overlege 1979 1980
1980 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem 219 Assisterende Overlege 1977
1981 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kst. Overlege 1981 1981
1982 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Assisterende Ove 1979 1984
1983 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Overlege 1981
1983 Utvalg for tilsetningsstoffer Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Overlege 1983
1984 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Overlege 1979 1984
1984 Utvalg for tilsetningsstoffer Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Overlege 1983
1986 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Overlege 1979 1986
1988 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Overlege 1979 1988
1990 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Overlege 1979 1990
1997 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsoverle 1997