Arnulf Bjerke

Denne siden viser opplysninger om Arnulf Bjerke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnulf Bjerke
NSD id-nummer: 3884
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg, utredning betalingsprosenten på husbanklån Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1972 1980
1982 Rådgivende utvalg for "God byggeskikk" Rådgivende organ Vanlig medlem 219 Avd.Direktør 1982