Kjell Fjærtoft

Denne siden viser opplysninger om Kjell Fjærtoft fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Fjærtoft
NSD id-nummer: 3891
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Byggefagrådet Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1504 Bygningssjef 1974 1980
1980 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Bygningssjef 1980 1980
1980 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1504 Bygningssjef 1976 1980
1982 Heiskontrollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1504 Bygningssjef 1982
1983 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Bygningssjef 1980
1984 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Bygningssjef 1980
1984 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 1504 Bygningssjef 1976 1984
1985 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Bygningssjef 1985
1986 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Bygningssjef 1985
1987 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Bygningssjef 1985
1988 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 1504 Bygningssjef 1976 1988
1992 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 1504 Bygningssjef 1976 1992