Odd Isaksen

Denne siden viser opplysninger om Odd Isaksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Isaksen
NSD id-nummer: 3895
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1980 1980
1980 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1980 1980
1980 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsformann 1980 1980
1981 Perspektivanalyse bygge- og anleggsnæringene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1981 1981
1983 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1980 1983
1983 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1980
1983 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsformann 1980
1985 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1985
1986 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1980 1986
1986 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1985
1987 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1985