Hjørvard Lage Vågdal

Denne siden viser opplysninger om Hjørvard Lage Vågdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hjørvard Lage Vågdal
NSD id-nummer: 3917
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1978
1980 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1971
1980 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem 219 Avdelingsdirektør
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1979
1980 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1973
1980 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1974 1980
1981 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1971
1981 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem 219 Avdelingsdirektør
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1979
1981 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1973
1983 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1972
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1979
1984 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1972
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1979
1985 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1972
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1979
1986 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1972
1987 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1972