Kjell Olav Kristiansen

Denne siden viser opplysninger om Kjell Olav Kristiansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Olav Kristiansen
NSD id-nummer: 3920
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Konsulent 1981 1981
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1988
1992 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1992
1992 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1992
1993 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1992
1993 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1992