Arne Petter Breirem

Denne siden viser opplysninger om Arne Petter Breirem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Petter Breirem
NSD id-nummer: 3931
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Førstekonsulent 1979
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Byråsjef 1981 1981
1981 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Førstekonsulent 1979
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Byråsjef 1981 1981
1983 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 213 Byråsjef 1976 1983
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Byråsjef 1981
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Byråsjef 1981
1987 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 213 Underdirektør 1976 1987