Tore Grande

Denne siden viser opplysninger om Tore Grande fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Grande
NSD id-nummer: 3997
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Plasseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1235 Sorenskriver 1973
1980 Reisende kontrollkommisjon for Hardanger og Voss Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1235 Sorenskriver 1980 1980
1980 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1976
1981 Plasseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1235 Sorenskriver 1973
1981 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1976
1982 Plasseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1235 Sorenskriver 1973
1982 Overskjønnsnemnd etter lov om endring i kommunal inndeling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1235 Sorenskriver 1982 1982
1983 Reisende kontrollkommisjon for Hardanger og Voss Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1235 Sorenskriver 1980
1984 Reisende kontrollkommisjon for Hardanger og Voss Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1235 Sorenskriver 1980
1985 Reisende kontrollkommisjon for Hardanger og Voss Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1235 Sorenskriver 1980
1986 Reisende kontrollkommisjon for Hardanger og Voss Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1235 Sorenskriver 1976 1986