Nils R. Mugaas

Denne siden viser opplysninger om Nils R. Mugaas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils R. Mugaas
NSD id-nummer: 3998
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Personaldirektør 1974
1981 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 219 Personaldirektør 1981 1981
1981 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Personaldirektør 1974
1982 Plasseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Personaldirektør 1976
1983 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Statens Personald 1981
1984 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Statens Personald 1981 1984
1989 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 219 Statens Persona 1978 1989