Halvard N. Sveen

Denne siden viser opplysninger om Halvard N. Sveen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Halvard N. Sveen
NSD id-nummer: 4016
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for budsjett- og regnskapsføringen i kommunene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1221 Rådmann 1978
1981 Utvalg for budsjett- og regnskapsføringen i kommunene Rådgivende organ Leder Av departement 1221 Rådmann 1981 1981
1981 Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1221 Rådmann 1981 1981
1982 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1221 Finansrådmann 1982 1982
1983 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1221 Finansrådmann 1982
1984 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1106 Finansrådmann 1982
1984 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1106 Finansrådmann 1984
1985 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1106 Finansrådmann 1982
1985 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1106 Finansrådmann 1984
1986 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1106 Finansrådmann 1984
1987 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1106 Banksjef 1984
1987 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1106 Banksjef 1987
1988 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1106 Banksjef 1984 1988
1988 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1106 Banksjef 1987
1989 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1106 Banksjef 1987
1992 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1106 Banksjef 1984 1992
1996 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1106 Banksjef 1984 1996