Anders Madslien

Denne siden viser opplysninger om Anders Madslien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Madslien
NSD id-nummer: 4018
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Byråsjef 1981 1981
1983 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 231 Statssekretær 1983
1984 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 231 Statssekretær 1983