Per Eggum Mauseth

Denne siden viser opplysninger om Per Eggum Mauseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Eggum Mauseth
NSD id-nummer: 4035
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssjef 1976
1981 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Informasjonssjef 1981 1981
1982 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Informasjonssjef 1982 1982
1983 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Informasjonssjef 1982
1984 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Informasjonssjef 1982
1985 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Informasjonssjef 1982
1985 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Informasjonssjef 1981 1985
1986 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 301 Kommunalråd 1982
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1992
1993 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1992
1994 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm Direktør 1992
1995 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1992
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1992 1996
1997 Borettslovutvalget Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1997
1997 [mangler navn] Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1997