Bjørg Turid Ofstad

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Turid Ofstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Turid Ofstad
NSD id-nummer: 4102
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Boutgiftsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Informasjonssjef 1978
1980 Tjenesteboligutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssjef 1975
1981 Boutgiftsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Informasjonssjef 1978
1982 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Utredningskonsul 1982 1982
1983 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningskonsule 1983
1984 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Utredningskonsule 1982
1984 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningskonsule 1983
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Utredningskonsule 1985
1985 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Utredningskonsule 1982
1985 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningskonsule 1983
1986 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Utredningskonsule 1985
1986 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Utredningskonsule 1982
1986 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningskonsule 1983
1990 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningsleder 1989
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningsleder 1989