Marit Eggen

Denne siden viser opplysninger om Marit Eggen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Eggen
NSD id-nummer: 4123
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Valglovutvalget av 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Advokatfullmektig 1980 1980
1983 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 501 Advokat 1983
1984 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 501 Advokat 1983
1985 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 501 Advokat 1983
1986 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 501 Advokat 1983
1987 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 501 Advokat 1983
1988 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 501 Advokat 1983
1989 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 501 Advokat 1983
1990 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 501 Advokat 1983
1991 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 501 Advokat 1983
1992 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 501 Advokat 1983
1993 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 501 Advokat 1983
1994 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 501 Advokat 1983
1995 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 501 Advokat 1983
1996 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 501 Advokat 1983 1996