Kolbjørn Engernes

Denne siden viser opplysninger om Kolbjørn Engernes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kolbjørn Engernes
NSD id-nummer: 4131
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Byutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Førstekonsulent 1979
1980 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1980 Bransjerådet for småskips- og båtbyggerier Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1975
1981 Byutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Førstekonsulent 1979
1981 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1981 Bransjerådet for småskips- og båtbyggerier Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1975
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1981 1981
1983 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1978 1983
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1989 Arbeidsgruppen for å vurdere tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Sekretær 1988
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1996
1997 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1996