Ebba Lodden

Denne siden viser opplysninger om Ebba Lodden fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ebba Lodden
NSD id-nummer: 4171
Fødselsår: 1913
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 903 Fylkesmann 1979 1981
1980 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 903 Fylkesmann 1978
1980 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Fylkesmann 1980 1980
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 903 Fylkesmann 1980 1980
1980 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 903 Fylkesmann 1976 1980
1981 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 903 Fylkesmann 1981 1981
1981 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 903 Fylkesmann 1979 1981
1981 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 903 Fylkesmann 1978
1983 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 903 Fylkesmann 1981
1983 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 903 Fylkesmann 1979 1983
1983 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Fylkesmann 1980
1983 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 903 Fylkesmann 1980
1984 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 903 Fylkesmann 1981
1984 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Fylkesmann 1980
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 903 Fylkesmann 1980
1985 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 903 Fylkesmann 1981
1985 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Fylkesmann 1980
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 903 Fylkesmann 1981
1986 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Fylkesmann 1980
1987 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 903 Fylkesmann 1979 1987
1989 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Pensjonist 1989
1990 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Pensjonist 1989