Per J. W. Vaglum

Denne siden viser opplysninger om Per J. W. Vaglum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per J. W. Vaglum
NSD id-nummer: 4179
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lege 1981
1981 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lege 1981
1983 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Ass. Overlege 1981
1983 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 219 Ass. Overlege 1979 1983
1984 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Ass. Overlege 1981
1985 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Ass. Overlege 1981
1986 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Ass. Overlege 1981
1994 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1994
1995 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1994
1996 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1994 1996