Bjarne Berg Wig

Denne siden viser opplysninger om Bjarne Berg Wig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjarne Berg Wig
NSD id-nummer: 422
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1981 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1981 1981
1982 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1980 1982
1982 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 805 Plastmekaniker 1982