Arne Asper

Denne siden viser opplysninger om Arne Asper fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Asper
NSD id-nummer: 431
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Administrerende Direktør
1980 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1973
1981 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Administrerende Direktør
1981 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1973
1981 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Direktør 1981 1981
1983 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1981
1983 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Adm. Direktør 1981
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Adm. Direktør 1969 1984
1984 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1981 1984
1984 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Adm. Direktør 1981
1985 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Adm. Direktør 1981
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1981 1986
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Adm. Direktør 1969 1987