Harald W. Orvin

Denne siden viser opplysninger om Harald W. Orvin fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald W. Orvin
NSD id-nummer: 4401
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Underdirektør 1978
1980 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Underdirektør 1976
1981 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Underdirektør 1978
1981 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Underdirektør 1976
1982 Ihle-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1982
1983 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I kraft av stilling 301 Underdirektør 1978
1983 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I kraft av stilling 301 Underdirektør 1976 1983
1984 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I kraft av stilling 301 Underdirektør 1978
1985 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I kraft av stilling 301 Underdirektør 1978
1986 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I kraft av stilling 301 Underdirektør 1978
1987 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I kraft av stilling 301 Underdirektør 1978
1987 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1976 1987
1988 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I kraft av stilling 301 Underdirektør 1978
1989 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I kraft av stilling 301 Underdirektør 1978