Knut S. Halvorsen

Denne siden viser opplysninger om Knut S. Halvorsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut S. Halvorsen
NSD id-nummer: 441
Fødselsår: 1915
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1967
1980 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Direktør
1980 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1979
1980 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Disponent 1957
1981 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1967
1981 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Direktør
1981 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1979
1981 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Disponent 1957
1983 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1981
1983 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1957
1984 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1981 1984
1984 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1957
1985 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1957